Hoe zakelijke verzekeringen in zijn werk gaan

Verschillende soorten verzekeringen

Op het eerste gezicht lijken maar weinig verzekeraars te voldoen aan de Irdai-richtlijnen. Zozeer zelfs dat het Hooggerechtshof op 16 juni een aankondiging heeft gedaan aan de centrale regering en Irdai over een verzoek om instructies aan alle verzekeraars om medische cov te verstrekken …

Rechtsbijstandverzekering afsluiten online

Op het eerste gezicht lijken maar weinig verzekeraars te voldoen aan de Irdai-richtlijnen. Zozeer zelfs dat het Hooggerechtshof op 16 juni 2020 een aankondiging heeft gedaan aan de centrale regering en Irdai met het verzoek alle verzekeraars de weg te wijzen voor medische dekking voor de behandeling van psychische aandoeningen. Er zijn twee redenen voor deze dubbelzinnigheid en niet-naleving. rechtsbijstandverzekering kosten voor jou eigen wil.

Geestesziekten vielen pas op 7 april 2017, toen de Wet geestelijke gezondheidszorg (2017) werd aangenomen, op de verzekeringsplicht. Het is op 7 juli 2018 in werking getreden, met artikel 21, lid 4, van de wet waarin staat dat “elke verzekeraar een ziektekostenverzekering zal bieden voor de behandeling van geestesziekte op dezelfde basis als beschikbaar is voor de behandeling van lichamelijke ziekten”.

Vervolgens heeft verzekeraar Irdai in augustus 2018 alle verzekeraars opgedragen de bepalingen van de wet na te leven. Op 30 september 2019 heeft Irdai richtlijnen uitgegeven die de uitsluiting van ‘psychische aandoeningen, stress of psychische stoornissen, gedrags- en neurologische ontwikkelingsstoornissen’ hebben uitgesloten.

Zakelijke verzekeringen

Ziekenhuisopname en OPD-behandeling: alle verzekeraars waarmee ET Wealth sprak, bevestigden dat ziekenhuisopname voor psychische stoornissen onder hun gezondheidsplannen valt, maar poliklinische counseling of therapie wordt alleen gedekt als het plan OPD-voordelen biedt. Het probleem is dat zeer weinig psychische stoornissen ziekenhuisopname vereisen. “Van de bijna 15% bevolking die lijdt aan psychische aandoeningen, heeft slechts 10-15% ziekenhuisopname nodig”, zegt S. Prakash, MD, Star Health. zakelijke rechtsbijstandverzekering kosten voor rechtzaken.

Dus als de ziekte geen ziekenhuisopname vereist en u heeft alleen een basisuitkering zonder de OPD-uitkering, heeft uw plan geen zin. Ook moet de behandeling in de patiënt plaatsvinden in het netwerk van ziekenhuizen van de verzekeraar of in een erkend psychiatrisch ziekenhuis.

In geval van een reeds bestaande psychische stoornis, staat het de verzekeraar vrij deze als één en dezelfde te behandelenbeslissen over de wachttijd, bijvoorbeeld 2-3 jaar, maar het kan ook weigeren deze te dekken.